Tuesday, March 24, 2015

Anjakan Minda Pemimpin Pendidikan Abad Ke-21


Pemimpin pendidikan terutama di sekolah seperti pengetua, guru besar, penolong kanan, ketua panatia dan ketua bidang di zaman transformasi ini perlu membuat anjakan minda (mindset shift) untuk bukan sahaja kejayaan transformasi organisasi yang dipimpin, malahan kejayaan individu dan sistem pendidikan seluruhnya.

Sekurang-kurangnya lapan aspek yang berkaitan dengan cara berfikir dan bertindak kumpulan pemimpin dan pengurus pendidikan tersebut perlu diubah selaras dengan perubahan gaya kepimpinan dan pengurusan global di luar bidang pendidikan. Zaman di mana ketua bersikap seolah-olah dia sahaja yang tahu dan betul, orang lain tidak tahu, sentiasa salah dan mesti mengikut kehendaknya telah berlalu dan tidak relevan lagi. Berikut disarankan lapan perkara atau cara berfikir dan bertindak yang perlu diubah oleh pemimpin dan pengurus pendidikan abad ke-21.


1. Daripada Berfokus Masalah Kepada Berfokus Penyelesaian - Sebagai pemimpin sememangnya kita sering menghadapi banyak masalah dan cabaran. Sikap yang diserlahkan seorang pemimpin melalui cara berfikir dan bertindak apabila menghadapi masalah berbeza-beza mengikut dan sekaligus menggambarkan kekuatan daya kepimpinannya. Pemimpin yang lemah apabila menghadapi masalah dan cabaran, fikiran dan tindakannya berlegar sekitar mencari apa dan siapa yang menjadi punca masalah, mengapa masalah timbul dan menyesali keadaan atau tindakan orang lain yang menyebabkan masalah timbul tanpa cuba memahami isu sebenar dan cara mengatasi atau menyelesaikan masalah.

Pemimpin yang berjaya dan berkesan seringkali tidak menganggap isu atau masalah yang dihadapi terutama dari sesuatu perubahan sebagai masalah, sebaliknya sebagai peluang baginya belajar menyelesaikan masalah itu dengan cara yang berbeza dari kebiasaan. Pemimpin seperti ini tumpuan pemikiran dan tindakannya adalah mencari jalan penyelesaian sama ada secara individu atau jemaah bersama rakan dalam organisasi pimpinannya. Dia akan mencari peluang mempengaruhi sesiapa sahaja yang dipimpinnya untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Pelbagai cara digunakan yang matlamatnya ialah menyelesaikan masalah tanpa bising menyalahkan orang lain yang didakwa menyebabkan masalah tersebut.


2. Daripada Menetapkan Matlamat Kepada Orang Lain Kepada Menjajarkan Matlamat Bersama - Sememangnya setiap pemimpin perlu ada maltamat (goal) untuk diri dan organisasinya. Dia perlu tahu ke mana hala tuju kehidupan dan pekerjaannya dan organisasi yang dipimpinnya. Namun untuk mencapai matlamat diri dan organisasi, dia tidak sepatutnya menyuruh (dictate) orang lain berbuat sesuatu mengikut kehendaknya semata-mata tanpa memikirkan kesukaran atau masalah yang dihadapi orang yang disuruh.

Ada kalanya matlamat organisasi telah ditetapkan dengan perancangan yang baik oleh pemimpin sebelumnya atau pihak atasan yang lebih tinggi daripadanya. Tidak perlu sebenarnya untuk dia menetapkan matlamat organisasi yang baru melainkan dia hanya perlu membuat penjajaran (alignment) kepada pelaksanaan perancangan untuk mencapai matlamat yang  dikongsi bersama anggota dalam organisasi.

Dalam merancang matlamat organisasi, pemimpin abad ke-21 tidak membuatnya secara bersendirian atau sentiasa mengikut kehendaknya semata-mata. Pandangan dan buah fikiran orang ramai termasuk pakar dalam bidang berkenaan perlu diambil kira. Apabila percanggahan atau perbezaan pendapat berlaku, penjajaran dalam bentuk kata sepakat perlu diperoleh.


3. Daripada Memberi Nasihat kepada Menimbulkan Kesedaran - Pemimpin alaf baru tidak menganggap dirinya serba tahu sehingga dia mendakwa hanya layak memberi nasihat dan tidak layak untuk menerima nasihat apatah lagi tunjuk ajar. Sebanyak mana kita belajar, seluas mana pengalaman kita dan sejauh mana kita telah lalui liku-liku hidup pasti ada lagi perkara yang tidak kita ketahui. Kadang-kadang kita menyangka kita tahu dan mengambil tindakan yang betul tentang sesuatu perkara namun kerap kali sangkaan kita meleset kerana apa yang kita ketahui selalunya terbatas kepada konteks, masa, maklumat dan situasi tertentu sahaja.

Oleh itu, untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain mencapai matlamat organisasi yang kita pimpin, lebih baik kita menimbulkan kesedaran mereka tentang pentingnya kita memikir, merancang dan mengambil tindakan yang strategik secara bersama untuk proses pembetulan dan penambahbaikan kepada dasar dan strategi sedia ada. Banyak cara boleh diteroka untuk menimbulkan kesedaran warga organisasi yang bukan dalam bentuk nasihat. Antaranya, coaching dan mentoring, pembelajaran dan pembangunan (learning and development) dan pembangunan profesional berterusan (continuous  professional development atau CPD). Kesemua kaedah tersebut boleh mendatangkan kesedaran kendiri warga organiisasi tanpa perlu terlalu memberi nasihat berulang-ulang yang boleh membosankan.


4. Daripada Tahu Semua Hal kepada Rasa Ingin Tahu - Sebagai ketua, perbanyakkan menyoal daripada menjawab. Soalan atau permintaan juga boleh dijawab atau direspons dengan soalan. Sebagai contoh, soalan permintaan “Tuan, bolehkah saya  bercuti esok?” boleh dijawab “Mengapa anda hendak bercuti?”. Banyak lagi contoh soalan yang boleh dijawab dengan soalan.

Menjawab soalan dengan jawapan atau memberi jawapan atau penyelesaian kepada permasalahan menggambarkan orang yang yang disoal atau dikemukakan masalah atau diminta pendapat, tahu semua hal. Seperti yang saya katakan sebelum ini, zaman seseorang mendakwa serba tahu telah berakhir. Satu perkara kita tahu, puluhan perkara malahan mungkin ribuan lagi yang kita tidak tahu walaupun dalam perkara yang sama.

Oleh itu, sebagai pemimpin mahupun pengikut adalah lebih baik kita timbulkan rasa ingin tahu dengan lebih lanjut sebelum membuat keputusan tentang sesuatu walaupun mungkin kita telah tahu konsekuennya.


5. Daripada Mengarah dan Mendesak kepada Mempengaruhi - Pemimpin yang hanya pandai mengarah, mengerah, memerah dan memarah akan berakhir dengan pengikut mengatakan porah kepadanya. Gambaran ini sesuai bagi seorang pemimpin yang mengarah dan mendesak dalam gaya kepimpinannya. Pemimpin sedemikian, terutama di sekolah dikuatiri boleh menjejaskan keberkesanan sekokah yang sekaligus kemenjadian murid kerana guru dan staf yang boleh bertindak negatif ekoran tindakan yang pasti tidak disukai.

Pemimpin sekolah sedemikian seringkali dikaitkan dengan pemimpin yang lemah, kurang berhemah dan seperti tidak pernah mengikuti latihan kepimpinan dan pengurusan pendidikan sebelum atau sepanjang perkhidmatannya. Pemimpin yang pernah mengikuti kursus kepimpinan dan pengurusan pendidikan seperti National Professional Qualification for Educational Leadership (NPQEL) atau lain-lain kursus anjuran Institut Aminudin Baki (IAB) pasti tahu bahawa definisi memimpin ialah usaha mempengaruhi orang lain dalam lingkungan kepimpinannya untuk mencapai matlamat organisasi.

Maksud mempengaruhi ialah mengajak, memujuk, memupuk dan menanamkan rasa suka untuk bekerja bersamanya bagi mencapai hasrat atau visi organisasi dengan bahasa dan kaedah yang baik. Selain mempengaruhi, memimpin juga membawa konotasi membuat perubahan (change) dari kurang baik kepada lebih baik.  Dalam pendidikan, Dato’ Dr Amin Senin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia menyarankan bahawa istilah memimpin itu sendiri bermaksud mendidik atau sebaliknya mendidik itu adalah memimpin. Hal ini bermaksud mendidik ialah proses mempengaruhi orang lain iaitu murid dan orang-orang di  sekitarnya untuk mencapai objektif pembelajaran supaya perubahan berlaku kepada diri murid itu, sekolah dan sistem pendidikan negara.


6. Daripada Mengkritik atau Menghukum kepada Menghargai atau Memuji - Kritikan dan hukuman oleh pemimpin ke atas pengikut tidak dinafikan boleh membawa kebaikan kepada organisasi. Namun apabila selalu digunakan oleh pemimpin kepada pengikutnya boleh menyebabkan pengikut demotivated. Kritikan selalunya digunakan pemimpin ke atas pengikut yang rendah mutu kerja dan hasilnya. Hukuman pula ialah natijah yang diterima pengikut apabila kerja dan hasil kerjanya tidak mencapai jangkaan ketua atau organisasi. Kritikan juga merupakan hukuman. Malahan kadang-kadang hukuman berbentuk kritikan lebih berat kesannya daripada bentuk yang lain.

Oleh kerana kritikan dan hukuman selalu dikaitkan dengan kesan yang negatif, ramai yang tidak suka sama ada orang yang menerima kritikan dan hukuman atau orang lain di sekelilingnya atau pakar pengkaji bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Mereka lebih cenderung untuk menerima penghargaan, pengiktirafan atau pujian. Sememangnya, tiada siapa yang gemar kepada kelemahan, kekurangan dan kesilapan. Namun selain melakukan ksilapan, seseorang itu pasti banyak juga melakukan kebaikan kepada organisasi. Adalah lebih baik kita perbanyakkan menghargai, mengiktiraf dan memuji kerja atau hasil kerja seseorang terutama orang bawahan kita apabila membuat kerja dengan baik daripada mengkritik atau menghukum kesilapan kecil yang selalunya tidak disengaja.

Orang yang sering dihargai dan dipuji akan besar jiwanya. Sebaliknya orang yang sering dikritik dan dihukum kecil jiwa dan harga dirinya. Orang yang besar jiwa dan harga dirinya juga akan menghasilkan mutu kerja yang tinggi dan besar keuntungan yang diperoleh organisasi. Oleh itu sebarkan penghargaan dan pujian. Kesilapan kecil lupakan dan maafkan sahaja.


7. Daripada Mengurus kepada Mengupaya - Mengurus ialah proses mengekalkan (maintain) kecekapan dan keberkesanan organisasi. Untuk mengekal kecekapan dan keberkesanan organisasi ketua perlu aktif merancang, mengorganisasi, mengawal dan memimpin kumpulannya dengan pelbagai cara dan gaya pengurusan. Selalunya pihak yang menerima kesan daripada gaya dan cara pengurusan seseorang ketua ialah pengikut. Ketua yang mengurus selalunya aktif sedangkan pengikut pasif menerima arahan ketua tanpa atau kurang diberi pengupayaan (empowerment)..

Kepimpinan abad ke-21 adalah kepimpinan yang mengutamakan pengupayaan daipada pengurusan. Pemimpin yang mengupayakan pengikutnya adalah pemimpin yang memberi kepercayaan untuk msmbuat perubahan tanpa perlu terlalu disuruh dan diawasi. Dia cukup memberi garis panduan dan motivasi kepada pengikut untuk bekerja bersungguh untuk mencapai matlamat organisasi. Namun mengikut Ibrahim Bajunid, pengupayaan perlu didahului dengan pembolehdayaan (enablement) melalui kursus dan latihan.


8. Daripada Menyediakan Penyelesaian kepada Meneroka Kemungkinan - Walaupun pemimpin abad ke-21 memberi tumpuan atau fokus kepada penyelesaian masalah, namun dia tidak cenderung untuk menawarkan apatah lagi menyediakan jawapan atau penyelesaian kepada masalah. Sebaliknya dia lebih cenderung untuk meneroka kemungkinan untuk mencari jalan bagi bukan sahaja mengatasi atau menyelesaikan masalah malahan mendapat keuntungan yang lebih besar.

Pemimpin seperti ini selalu dikaitkan dengan pemimpin yang kreatif dan inovatif serta berani mencuba dan mengambil risiko. Mereka selalunya berfikiran terbuka dan berlapang dada terhadap sesuatu yang baharu. Berbekalkan pengetahuan, kemahiran, nilai dan pengalaman serta bantuan tenaga muda, yang lebih kreatif, kritis dan inovatif, pemimpin seperti ini mampu msmbawa perubahan besar kepada organisasi.- drjamiladimin

Sunday, February 8, 2015

Kepimpinan Untuk Pembelajaran


Apabila dikaji secara mendalam, konsep kepimpinan, lebih-lebih lagi dalam pendidikan, adalah sama dengan konsep pengajaran. Mengapa guru mengajar? Jawapannya tentulah untuk membantu murid belajar. Kata sendi ’untuk’ di atas bermaksud tujuan (purpose) iaitu tujuan pengajaran adalah membantu atau memudahcara (facilitate) murid belajar. Oleh itu, secara mudah bolehlah kita katakan bahawa pengajaran (teaching) adalah untuk pembelajaran. Hal ini bermaksud, guru yang baik pengajarannya (guru berkesan) mampu menghasilkan pembelajaran murid yang berkesan juga. Pengajaran dan pembelajaran berkesan mampu mengubah (transform) bukan sahaja individu yang terlibat dengan proses pendidikan itu, malahan organisasi pendidikan dan sistem pendidikan keseluruhannya.

Jika pengajaran mampu mempengaruhi perubahan diri dan orang lain secara individu atau kumpulan, pengajaran bolehlah disama ertikan sebagai kepimpinan kerana kepimpinan juga bermaksud tindakan mempengaruhi diri dan orang lain untuk berubah. Tepat sekali Kamras dan Kopp (2010) yang menganggap pengajaran sebagai kepimpinan (teaching as leadership). Hal ini selaras dengan MacBeth (2002) yang menyatakan ”Leadership, teaching and learning are integrally connected”. Dengan premis ’pengajaran adalah untuk pembelajaran’ dan ’pengajaran sebagai/adalah kepimpinan’ maka logiknya ialah ’kepimpinan adalah untuk pembelajaran’. Oleh itu, frasa kepimpinan untuk pembelajaran secara mudah bermaksud kepimpinan boleh membantu atau boleh bertujuan untuk membantu proses pembelajaran. Dalam konteks sekolah, kepimpinan untuk pembelajaran membawa maksud menyediakan pemimpin masa hadapan melalui proses pembelajaran, sama ada pembelajaran guru atau pembelajaran murid. Mereka dipimpin untuk memimpin.

Bagi The Cambridge Network seperti dilaporkan oleh MacBeth (2002) kepemimpinan untuk pembelajaran adalah model kepimpinan yang menggalakkan sifat-sifat berikut:

1. Independent of mind, inter-dependent, critical and informed
2. Persistent in its questioning of received wisdom
3. Demonstrating through its actions a persistent commitment to equality

Hal ini menggambarkan bahawa dalam kepimpinan untuk pembelajaran, pemimpin itu mempunyai pemikiran yang bebas, saling bergantung antara satu sama lain, kritikal dan sentiasa bermaklumat. Dia juga secara berterusan menyoal perkara-perkara penting dengan soalan tahap tinggi dengan tujuan untuk mempelajari kebijaksanaan (wisdom). Dia juga sentiasa mempamerkan tindakan-tindakan yang menggambarkan komitmen tinggi untuk memastikan kesamaan dalam pendidikan.

Dilaporkan juga oleh John MacBeth bahawa Hong Kong’s Education Commission Report (2000) telah mengusulkan tiga perubahan utama peranan guru kelas iaitu:

1. Daripada seorang yang menyampaikan ilmu kepada seorang yang memberi inspirasi kepada murid untuk membina dan membangun ilmu dengan kefahaman mendalam,
2. Daripada seorang yang melaksanakan kurikulum kepada seorang yang terlibat dalam pembangunan kurikulum berasaskan sekolah,
3. Daripada seorang yang melaksanakan dasar semata-mata kepada seorang yang memimpin dan menyumbang kepada perubahan.

Hal ini menggambarkan kepimpinan untuk pembelajaran sebagai kepimpinan yang akan membawa perubahan bukan sahaja kepada diri pemimpin itu sendiri, malahan organisasi, pengikut, murid dan seluruh warga yang dipimpin sebagai suatu sistem.- drjamiladimin

Tuesday, January 27, 2015

Urusan Kenaikan Pangkat Secara TBBK 2015

Urusan Kenaikan Pangkat Secara Timed-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK) bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang mempunyai pengalaman sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) calon yang berkelayakan Tahun 2015.
- Kementerian Pendidikan Malaysia

Tuesday, January 20, 2015

Teachers: Quality or Quantity?

Are teachers competent in the subjects they are teaching?

THIS news about the small percentage of school teachers from Sarawak – allegedly only 50 out of the 500 earmarked to teach in the state this year – has become a political issue. For the parents (and grandparents!) of the 460,000 pupils now beginning their studies, the quality of teachers is more important than the statistics.

The parents are worried about the quality of teachers that their children are getting. For example, if the subject is English, are the teachers good at the language, able to improve the standard of English as a whole? For that matter, in any other subject?

How the teachers fit in or adapt to the circumstances they are placed in reflects the type of teachers they are – dedicated or just for a job to do.

Modern teachers are not expected to behave like saints or angels. The days of ideal teachers like the early Christian missionaries are over. There is no ideal teacher like JK Wilson of Budu fame anywhere now. I was under a few teachers from Kerala who taught the subjects that they were good at. Kerala was a communist-run state in India and yet teachers from there did not impart any ‘- ism’ to our school.

According to the Sarawak Teachers’ Union, there are several reasons why teachers from the peninsula would not teach in the state for long. Among them: those engaged to be married or if already married, one spouse is miles away from the other.

Contrast that with the behaviour of the locals; they

stay teaching much longer even until retirement. Their problem is the factor of home town; they prefer to teach in a school in their own home town. Imagine a situation: while the wife is teaching in Lio Mato, the husband is farming in Bau. Or a husband is teaching in Ba Kelalan and the wife in Sematan. They put up with it!

These are natural human problems. A smart government would think of ways and means to accommodate these human needs. That teacher engaged to be married soon should be allowed to get married first before posting him or her to Sarawak. Better still, look for someone else in Sarawak who is better prepared to work in the Land of the Hornbills. Forget about recruiting a teacher with such problems. That policy of integrating and uniting people through the medium of teaching is not for him or her. There are other tools or dimensions of integration and unity – political, economic, socio-cultural, to mention a few. The education authorities would save a lot of trouble by concentrating on the local resources. Continue to train young men and women from Sarawak, and recruit them if they are good for teaching purposes.

The news – about only 50 out of 500 teachers being from Sarawak – is being disputed by some quarters. The number doesn’t matter; what matters is the quality of the teachers. That one about to get married is out for the time being. That spouse longing for the company of the other is also out.

Concentrate on those who are dedicated, ready and willing to teach the subjects they are trained for, not of religions nor of political ideologies other than the Rukun Negara.

It is impossible to produce an ideal teacher. So we have to make do with what we have.

Surely it is not impossible to post a married couple of teachers to the same school, and to provide them with decent living quarters so they can rear their family together!

Unfortunately, we are not living in an ideal world. There are a lot of imponderables and uncertainties in the way.
- The Borneo Post


Tuesday, January 13, 2015

500 Guru Bantu Pulihkan Psikologi Murid Mangsa Banjir Di Terengganu

Bantuan untuk murid sekolah yang menjadi mangsa banjir tidak hanya setakat pemberian pakaian dan peralatan sekolah, malah mereka turut diberi bimbingan kaunseling untuk mengurangkan tekanan dan trauma disebabkan bencana itu.

Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu (JPNT) Zakaria Hussin berkata sebanyak 500 sukarelawan terdiri daripada guru bimbingan dan kaunseling telah memberi bantuan pemulihan psikologi dan kaunseling kepada murid yang menjadi mangsa banjir untuk mengurangkan kesedihan mereka.

"Pasukan ini telah pun bergerak di semua daerah yang dilanda banjir dengan mengadakan aktiviti pengurusan emosi di pusat pemindahan banjir, malah pasukan sama juga membantu mangsa banjir di Tumpat, Kelantan pada 3 Jan lalu.

"Program prihatin kaunseling perdana pasca banjir pula akan diadakan secara serentak pada Khamis ini melibatkan 500 guru kaunseling dan 5,000 murid terlibat banjir di 60 buah sekolah seluruh Terengganu," katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menerima sumbangan bantuan barang persekolahan kepada 5,000 mangsa banjir oleh Kumpulan Perbankan RHB di sini Selasa.

Turut hadir Pengurus RHB Bank Wilayah Timur, Shaharuddin Ming dan Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan JPNT, Ngah Bidin.

Zakaria berkata melalui program perdana itu, aktiviti yang akan dijalankan ialah sesi kaunseling perkongsian musibah banjir oleh murid, permainan kecil dan pelan tindakan pengurusan diri pasca banjir.

"Seorang guru kaunseling akan membimbing 10 orang murid dan sumbangan kelengkapan sekolah iaitu beg dan alat tulis oleh Kumpulan Perbankan RHB akan diberi kepada mereka selepas program itu selesai.

"Diharap kaunseling ini akan meningkatkan semula keyakinan mangsa banjir untuk terus bersemangat dan ceria meneruskan pembelajaran mereka," katanya.- BERNAMA

Thursday, January 1, 2015

Monday, December 29, 2014

Sesi Persekolahan 2015 Di Seluruh Negara Ditangguh Seminggu

Kementerian Pendidikan bersetuju untuk menangguhkan permulaan sesi persekolahan 2015 di seluruh negara, selama seminggu, berikutan banjir yang melanda beberapa negeri di Semenanjung sekarang.

Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pendidikan berkata dengan penangguhan itu, tarikh baharu sesi permulaan persekolahan tahun depan bagi negeri Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor adalah pada 11 Jan (Ahad), manakala bagi negeri-negeri lain akan bermula pada 12 Jan (Isnin).

"Penangguhan itu dibuat dengan mengambil kira sekolah-sekolah yang terlibat sama ada sebagai Pusat Pemindahan Sementara (PPS) atau yang ditenggelami air akan mengambil masa untuk dipulihkan.


KENYATAAN MEDIA YAB MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA
PENGUMUMAN PENANGGUHAN TARIKH BERMULA SESI
PERSEKOLAHAN TAHUN 2015 AKIBAT BANJIR
(klik pada gambar untuk kelihatan lebih besar)

"Keadaan guru-guru, ibu bapa dan murid yang menjadi mangsa banjir serta serba kekurangan perlu mengambil masa untuk pemulihan dan membuat persiapan persekolahan mereka," kata beliau dalam kenyataan hari ini.

Muhyiddin berkata sehingga semalam, Kementerian Pendidikan mendapati sejumlah 340 buah sekolah daripada tujuh buah negeri terlibat dengan banjir.

Sebelum ini, sesi persekolahan bagi negeri Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor dijadual dibuka pada 4 Jan manakala bagi negeri-negeri lain adalah 5 Jan.

"Sebagai Menteri Pendidikan, saya amat memahami dan mengambil berat akan kesukaran yang bakal dihadapi oleh semua pihak termasuk pengurusan sekolah, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid sekiranya persekolahan bagi tahun 2015 dibuka seperti dijadualkan," katanya.

Beliau turut menasihatkan pihak pengurusan sekolah agar apabila keadaan banjir kembali pulih, mereka harus menggunakan tempoh itu untuk bergotong royong membersihkan kawasan sekolah, bagi memastikan keselamatan dan keselesaan kepada murid-murid.

Setakat pagi ini, jumlah mangsa banjir di lima negeri yang terjejas adalah 225,722 orang.- BERNAMAP/S: Klik tajuk di bawah untuk melihat kenyataan media yang dikeluarkan oleh KPM > KENYATAAN MEDIA YAB MENTERIPENDIDIKAN MALAYSIA PENGUMUMAN PENANGGUHAN TARIKH BERMULA SESI PERSEKOLAHANTAHUN 2015 AKIBAT BANJIR

Saturday, December 20, 2014

Jadual Pembayaran Gaji Tahun 2015

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (ANM) telah menyiarkan surat pekeliling yang bertujuan memaklumkan tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2015 untuk kakitangan awam.

Bagi penjawat awam, jadual pembayaran gaji ini adalah penting buat mereka dalam merancang kewangan dan perbelanjaan bulanan mereka.

Tarikh pembayaran gaji bulanan bagi tahun 2015 adalah seperti berikut:


Keratan Jadual Gaji 2015 Yang Dikeluarkan Oleh
Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Jadual Gaji dan Peraturan Pembayaran Gaji boleh dimuat turun di sini: Jadual Gaji dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2015.


- Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Friday, December 19, 2014

Wednesday, December 17, 2014

Templet Pengiraan NKRA Sekolah Rendah

Bagi membantu pihak pentadbiran sekolah rendah, berikut dimuat naik Templet Pengiraan NKRA Sekolah Rendah yang boleh diubah suai mengikut tahun dan nama sekolah masing-masing.

Contoh Templet Pengiraan NKRA Sekolah Rendah  Yang Boleh Diubah Suai


Templet tersebut adalah dalam bentuk Microsoft excel (xls/xlsx) boleh dimuat turun dengan klik tajuk berikut: Templet Pengiraan NKRA Sekolah Rendah atau boleh juga dimuat turun melalui pautan diruangan MATERIALS yang terdapat di dalam blog saya.
 

Sunday, December 7, 2014

Sistem Pemantauan Pendidikan Negeri Terengganu (TrEMS)Terengganu Education Monitoring System (TrEMS) atau Sistem Pemantauan Pendidikan Negeri Terengganu merupakan satu sistem perekodan pemantauan berpusat secara atas talian yang dibangunkan berdasarkan kepada MS ISO Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2010 bagi menggantikan sistem pemantauan manual yang sedia ada.

TrEMS dapat membantu pihak pengurusan mengurus dengan lebih efektif di mana ianya dapat memaparkan maklumat pemantauan dengan lebih pantas dan berkesan, memastikan semua guru yang mengajar dicerap oleh pengurusan sekolah, mengelakkan pertindihan sekolah dan pemantauan berulang. Di samping menjimatkan masa dalam proses carian rekod, ia juga dapat menjana laporan-laporan berkaitan pemantauan dengan lebih bersistematik. 
Menghadiri Taklimat Literasi Digital: Sistem Pemantauan Pendidikan 
Negeri Terengganu (TrEMS) bersama Guru Besar sekolah-sekolah 
Kuala Terengganu di SMK Seri Nilam ; 7 Disember 2014.
 
Sistem tersebut boleh dilayari melalui pautan berikut (Sila Klik): Sistem Pemantauan Pendidikan NegeriTerengganu (TrEMS) atau boleh juga layari melalui pautan diruangan ONLINE LINK di dalam blog saya.

Muat turun Manual pengguna:

Thursday, December 4, 2014

China Teachers For Govt Schools

CHINA has given its commitment to provide teachers and experts in Mandarin and Mathematics for national schools in Malaysia.

Deputy Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin said with the help from China, Malaysia could expedite its plan to encourage more students to master a third language and Mathematics starting next year.

“We need about 30,000 Mandarin teachers as we need three of them in each of our 10,000 national schools.

“This matter was raised at the Umno general assembly recently,” he said here last night.

At present, he said, Mandarin was being offered as a subject in 600 national schools nationwide.

Muhyiddin, who yesterday paid a courtesy call on Chinese Vice-Premier Zhang Gaoli at the Great Hall of the People before attending a dinner hosted by the latter, also held a bilateral meeting with China’s Education Minister Yuan Guiren.

Muhyiddin, who is also education minister, said China had advanced teaching techniques for Mathematics and had already sent its experts to teach students in the United Kingdom.

At the same time, he said, Malaysia would help China in expanding the learning and teaching of Bahasa Melayu.Monday, December 1, 2014

Kisah Sedih Disebalik Keputusan UPSR

Mari kita sama-sama membaca kisah ini, Bacalah walaupun panjang kerana cerita ini pasti menyentuh hati anda. Semoga kisah ini menjadi pembakar semangat buat anak-anak yang akan mengambil UPSR ditahun yang mendatang;

Ayub bin Mohadjar, anak orang kampung sahaja. Adik beradiknya sangat ramai. Pernah dahulu saya mengajar abangnya Syuaib dan tahun lalu kakaknya Siti Khadijah.

Ayub mempunyai dua lagi adiknya di Tahun 5, 3 dan 2. Masih ada kakak yang bersekolah di sekolah menengah harian. Bermakna tujuh kesemuanya.

Ayahnya bekerja kampung sahaja; sesekali saya melihat abangnya Syuaib atau Ayub membantu ayahnya di kampungnya. Rumah yang didirikan tanpa cat yang indah dan berhias. Tahun lalu, rumah mereka antara yang dipukul ribut.

Allah mentakdirkan waktu itu saya masuk ke rumah bersama suri saya, anak lelaki saya dan sahabat saya pensyarah di IPG Puan Umaimah Mohd Idris. Kami memberikan bantuan sedaya yang mampu.

Hati saya pilu dan sebak melihat pingat kebanggaan yang dicapai di sekolah digantung tepi almari rak yang usang, begitu juga itulah sahaja rak yang menempatkan semua buku dan alatan tulis.

Masih ingat lagi, senarai barangan Hari Raya yang belum dibeli yang saya nampak di atas meja untuk setiap adik -beradiknya. (Yes, i cried )

Lawatan sekolah ke Seremban menaiki komuter dan ETS baru-baru ini sebetulnya dibayar sepenuhnya oleh seorang guru (diminta untuk dirahsiakan) kerana pada awalnya dia sudah berkata dia tidak mampu untuk pergi berhibur walau sekali dalam hidupnya. Bukan keperluan mengikut kata keluarganya.

Ayub; saya sifatkan seorang anak yang pemalu, sekadar ‘pengikut – follower’, tidak tahu apa yang dimahukannya. Periang dan potensi diri belum diluahkan lagi.

Sepanjang tahun sekadar paling kuat 2A atau 1A. Saya sentiasa menitipkan nasihat di telinganya. Malah, leteran itu sentiasa dan acap kali tanpa jemu. Tanggungjawab saya.

“Ayub, ingatlah , emak ayah bukan orang senang”
“Ayub, kurangkan main”
“Ayub, kalahkan kakak Siti yang dapat 3A2B tu”
“Ayub, tengok ayah, kesiankan kerja susah”
“Ayub, dirikan solat”

Ayub hanya sekadar senyum tersengih. Tapi, saya tahu ayat-ayat saya sampai masuk ke dalam hatinya. Saya selalu teringatkan emaknya menghantar mereka adik-beradik satu motor beramai-ramai. Kadangkala Ayub atau kakaknya berjalan kaki dahulu sebelum diambil ibunya. Ia seperti adegan drama yang amat melekat dalam hati saya. Begitu jugalah gambaran dalaman rumah Ayub.

Kelmarin, selaku guru kelas saya memanggil nama Ayub untuk keputusan UPSRnya, saya tahu saya akan ‘banjir’ dengan air mata. Saya melihat ayah Ayub sendiri sedang berdiri berdebar.

“Bahasa Melayu Pemahaman A. Bahasa Melayu Penulisan A”

Saya lihat riak mukanya lagi.

”Matematik A dan, Sains A”

Saya lihat air mata Ayub sudah mengalir. Ya, dia tidak percaya. Kejutan buat dirinya. Kejutan buat warga guru. Kejutan buat keluarganya juga.

Ketika mahu menyebut keputusan Bahasa Inggerisnya ialah B, saya sudah menangis hiba. Saya lihat ayahnya menangis kegembiraan. Anaknya tidak mendapat 5A tetapi dia gembira anaknya memperoleh 4A 1B. Suatu yang tidak disangka selama ini.


Saya menangis kerana terkenangkan keluarganya yang susah. Betapa sukarnya saya selaku cikgu mahu menyuruh anak murid lelaki untuk berubah dan konsisten belajar.

Saya membayangkan juga rumahnya yang dipukul ribut. Saya terkenangkan ‘senarai’ itu. Saya terkenangkan rak almari itu. Saya terkenangkan atap rumah yang terbang hampir hilang semuanya.

Saya terkenangkan Ayub yang membantu bapanya di kebun atau kerja-kerja kampung. Saya terkenangkan Ayub yang sentiasa pemalu dan tersenyum, tidak pernah menangis selama ini, tiba-tiba menangis dengan hiba dan sebak atas kejayaan yang tidak disangkanya sendiri.

Masyaallah. Kisah keluarga ini benar-benar satu inpirasi buat saya. Tentang percaya kepada misi mendidik anak bangsa hingga ke semangat yang terakhir.

Akhirnya, hampir semua warga guru dan ibu bapa turut menangis mengikut air mata saya, apalagi selepas itu ayahnya datang memeluk erat anaknya. Ayahnya yang garang dan tegas – sentiasa ditakuti anak-anaknya. Ayahnya yang selalu berharap dari jauh. Namun, kasihnya hari itu telah ditunjukkan.

Allah. Allah. Allah. Allahuakbar. Saya tidak akan lupakan kemanisan ini sepanjang hidup. Ia lebih bererti menjadi seorang ‘cikgu kampung’ daripada menjadi orang yang berbaju kemas, bertali leher di pejabat berhawa dingin.

Hidup saya lebih bermakna di sini. Ia menambah nilai kepada diri keseluruhannya. Demi Allah. Untuk tuhanku.

Tahniah Ayub, cikgu belajar sesuatu daripada kamu tentang hidup.- Facebook

Thursday, November 27, 2014

Sediakan Komputer Riba Lengkap Perisian

Kementerian Pendidikan perlu menyediakan komputer riba yang lengkap dengan perisian setiap mata pelajaran kepada kesemua murid dan pelajar di seluruh negara sebelum melaksanakan Buku Teks Digital Interaktif Pintar pada 2016.

Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP), Hashim Adnan berkata, penyediaan kesemua kemudahan tersebut perlu dilakukan dalam tempoh setahun supaya gelombang kedua transformasi buku teks berjalan lancar.

Katanya, kementerian juga disaran menyemak semula senarai sekolah yang mempunyai kemudahan internet berkelajuan tinggi 4G memandangkan banyak kawasan di luar bandar masih tertinggal.

“NUTP menyambut baik usaha kerajaan untuk meningkatkan pendidikan negara ke tahap yang lebih baik seiring dengan negara-negara maju lain, namun masih banyak perkara perlu diteliti sebelum inovasi itu dilaksanakan.

“Contoh paling mudah, sekiranya kita ingin menghadiahkan sebuah kereta mewah kepada seseorang, kita perlu memastikan kemudahan jalan raya turut disediakan supaya pihak berkenaan dapat menikmati kemudahan tersebut,” katanya kepada Utusan Malaysia di sini hari ini.

Beliau mengulas mengenai langkah Kementerian Pendidikan yang bakal melancarkan buku teks digital bermula 2016 hingga 2025 sebagai kesinambungan daripada pelaksanaan gelombang pertama transformasi buku teks.

Tambah Hashim, pihaknya juga berharap Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pendidikan dapat meneliti semula kenyataan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek yang akan memberi Netbook 1Malaysia kepada semua warga pendidik di seluruh negara.

Katanya, pengumuman Ahmad Shabery itu dibuat sempena Hari Guru lalu, bagaimanapun difahamkan masih ramai guru belum menerima kemudahan tersebut sehingga kini.

Sementara itu, Ketua Moderator Kelab Intelek dan Pendidikan Malaysia (KiTM), Mohd. Nor Izzat Mohd. Johari berkata, kementerian perlu memastikan saiz pangkalan data buku teks digital mampu menampung jumlah penggunaan supaya kelemahan yang berlaku dalam sistem pengurusan pentaksiran berasaskan sekolah (SPPBS) tidak berulang.

Katanya, kelemahan SPPBS sebelum ini menyebabkan ramai guru merungut kerana mereka gagal menyiapkan tugas tepat pada masanya, malah terpaksa memasukkan data pelajar pada lewat malam kerana sistem tersebut tidak boleh dilayari walaupun selepas waktu pejabat.

“Kejadian tersebut adalah memalukan kerana usaha membangunkan pendidikan secara menyeluruh dan holistik gagal akibat kelemahan capaian internet.

“Selain itu, kerajaan juga perlu memastikan komputer riba yang bakal digunakan dalam sistem buku teks digital mempunyai spesifikasi lengkap tidak seperti pemberian Netbook 1Malaysia yang hanya mampu bertahan beberapa bulan,” katanya.


- Utusan

Wednesday, November 26, 2014

Pencapaian UPSR 2014 Menurun

Pencapaian keseluruhan calon Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2014 menurun sebanyak 0.02 Gred Purata Nasional (GPN) daripada tahun 2013. GPN pada tahun 2013 ialah 2.27 mata manakala GPN tahun ini 2.29 mata. Nilai GPN lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik.

Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Seri Dr Khair Mohamad Yusof semasa mengumumkan analisis keputusan UPSR di kementerian itu di PUTRAJAYA hari ini, berkata calon yang mendapat keputusan cemerlang semua gred A tahun ini ialah sebanyak 36,304 orang. Jumlah itu ialah 7.89 peratus daripada 460,407 calon yang menduduki peperiksaan. Pencapaian itu juga menurun sebanyak 1.26 peratus berbanding 2013 yang mencatatkan 42,646 calon mendapat keputusan cemerlang semua gred A, katanya.

Di SARAWAK, sebanyak 1,862 calon berjaya mencapai keputusan cemerlang A dalam semua mata pelajaran yang diduduki mereka, menurun 0.08, peratus berbanding 1,916 orang pada tahun lepas. Pengarah Pendidikan Negeri Serina Sauni berkata jumlah sekolah mencatat pencapaian 100 peratus kelulusan bagaimanapun meningkat kepada 116 buah sekolah berbanding 84 buah sekolah tahun lepas.

Di TERENGGANU, Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu (JPNT) Mohammed Embong berkata pencapaian GPN negeri meningkat sebanyak 0.06 mata iaitu 2.14 berbanding 2.20 pada tahun 2013, dan jumlah ini mengatasi pencapaian peringkat nasional sebanyak 2.29.

Bagaimanapun jumlah pelajar mencapai keputusan cemerlang semua A dalam semua mata pelajaran menurun sebanyak 1.90 peratus atau 476 calon berbanding tahun lepas.

Tahun ini hanya 2,563 pelajar daripada 21,099 iaitu 12.10 peratus yang berjaya memperolehi semua A berbanding 3,039 pelajar tahun lepas, katanya
semasa mengumumkan analisis keputusan UPSR negeri itu di Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu di Kuala Terengganu.

"Berdasarkan analisis yang dibuat, faktor utama penurunan pencapaian calon mendapat semua A adalah disebabkan oleh pencapaian mata pelajaran Sains yang 1,286 orang atau 55.70 peratus murid gagal mendapat A, bermakna mereka memperoleh 4A 1B," katanya.

Sementara itu sebanyak 49 daripada 377 sekolah di negeri itu berjaya memperoleh peratus semua A, dengan Sekolah Kebangsaan Bukit Tadok, Hulu Terengganu merupakan sekolah terbaik berdasarkan nilai Gred Purata Sekolah (GPS) sebanyak 1.23, katanya.

"Bagaimanapun, pencapaian keputusan UPSR pada tahun ini adalah terbaik dalam tempoh 14 tahun dari segi pencapaian Baik (minimum C bagi semua mata pelajaran) dan menunjukkan peningkatan dari segi pencapaian Gred Purata (GP)," katanya,

Di KELANTAN, pencapaian keputusan UPSR mencatatkan pencapaian membanggakan apabila mendapat GPN sebanyak 2.16 mata. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan Ab Aziz Abdullah berkata pencapaian GPN negeri itu menyamai pencapaian tahun lepas.

Sebanyak 3,600 calon negeri atau 11.15 peratus daripada 31,987 calon yang menduduki UPSR tahun ini, memperoleh A bagi semua mata pelajaran yang diambil, katanya pada majlis pengumuman keputusan UPSR negeri itu di Kota Bharu.

Di PERAK, sebanyak 2,847 atau 7.6 peratus daripada 37,479 murid yang menduduki UPSR lulus cemerlang dengan memperoleh gred A dalam semua mata pelajaran. Pengarah Pendidikan Negeri Mohd Idris Ramli berkata peratusan calon yang mencapai keputusan cemerlang itu bagaimanapun mengalami sedikit penurunan berbanding 8.49 peratus tahun lepas.

Di NEGERI SEMBILAN, sebanyak 1,833 atau 10.5 peratus daripada 17,510 calon yang menduduki UPSR 2014 mencapai keputusan penuh 5A atau 7A. Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Pkharuddin Ghazali berkata dalam penguasaan semua A, jurang perbezaan antara bandar dan luar bandar berkurangan daripada 4.4 peratus kepada 3.5 peratus.

Di SABAH, pencapaian pelajar yang mendapat semua A dalam peperiksaan UPSR meningkat 0.14 peratus iaitu sebanyak 1,231 daripada 44,427 calon. Pengarah Pendidikan Sabah Datuk Jame Alip memberitahu pemberita di Kota Kinabalu bahawa dari segi GPN juga pencapaian calon UPSR Sabah meningkat  dengan mencatat 2.71, berbanding 2.76 tahun lalu, dan adalah yang terbaik berbanding pencapaian dalam tempoh lima tahun.

Sementara itu, di JOHOR, jumlah pelajar yang mendapat semua A menurun 1.12 peratus berbanding tahun lepas dengan 4,811 pelajar catat keputusan cemerlang.


- Bernama

Penafian: Pihak admin tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami semasa/selepas melayari blog ini atau menggunakan sebarang maklumat dari dalam blog ini. Komen-komen yang dikirimkan diblog ini juga adalah menjadi tanggungjawab pengirim itu sendiri. Terima kasih.

ENGLAND PREMIER LEAGUE

LISTEN TO QURAN

 
Please use Google Chrome to get the best view with 1280 x 800 resolution and above | Thanks for visiting cgazmi.blogspot.com | Bloggerized by Cg Azmi